Ana içeriğin başı

Sıcak Su Kontrol

<<<<<<< HEAD =======

Sıcak Su Kontrol

Kojenerasyon tesisi gibi sıcak su ve buhar üreten endüstriyel tesislerde, sıcak su ve buhar kontrolürünün yapıldığı,alıcı tarafı tüketimin otomatik olarak faturalandırıldığı gelişmiş sistemlerdir.

    Sıcak suyun üretilmesi, taşınması, faturalandırılması aşamalarını barındıran proses otomasyonlarıdır.

    ÜRETİM

  • isterler e yönelik sıcak su temini Kojenerasyon ,Trijenerasyon sistemlerinden eşanjörler vasıtası ile Sıcak Su kazanlarından yada buhar kazanı , atık ısı kazanı gibi sistemlerin ekonomizerlerinden sağlanır.

  • TAŞINMASI

  • Sıcak suyun tasınması sirkülasyon pompaları vasıtası ile saglanır.İstere yönelik sabit basınç,sabit sıcaklık yada sabit debi gibi isteklerde de oransal vanalar kullanılabilir.

  • FATURALANDIRILMA

  • İsterlerin su giriş hatlarına takılan debimetre ve sıcaklık sensorlerinden alınan veriler üzerinden faturalandırma işlemi yapılır. Faturalandırma işlemi, endustriyel ortamlardaki farklı işletmelere yönelik olabileceği gibi aynı fabrika içindeki farklı birimler arasında da olabilir. Tüm işletmeler tüketim verilerini web üzerinden anlık olarak görüntüleyebilir.Her faturalandırma döneminde toplam tüketimler faturalandırılıp işletmelere otomatik olarak SMS ve Mail olarak gönderilir.