Ana içeriğin başı

Atık Isı Geri Kazanım

Atık Isı Geri Kazanım

Atık ısı, kullanılmayan ve çevreye kaybolan enerjidir.
• Atık ısının geri kazanımı çeşitli ısı geri kazanım teknolojileri ile gerçekleştirilebilir.
• Tüm teknolojilerin işlevselliği ve kullanımları değerlendirilir ve açıklanır.
• Isı geri kazanımı değerli enerji kaynakları sağlar ve enerji tüketimini azaltır.
• Çelik, demir, gıda ve seramik endüstrilerindeki geri kazanım yöntemleri incelendi.

 • Atık ısı kazanları;kombine çevrim santrallerinde türbin arkası atık gazlardan tekrar kızgın buhar üreterek buhar türbininde elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılan yada daha düşük kapasiteli türbin ,gaz ve sıvı yakıtlı motorların arkasından elde edilen atık gazlardan (Kojenerasyon) proses ihtiyacı için sıcak su üreten kazanlardır.


 • Atık ısı Kazanı Kontrol Sistemi Buhar ,kızgın su veya sıcak su ihtiyacı olan proseslerde,oransal klape yardımıyla su çıkış sıcaklıgını istenen set degerine ayarlayan kompakt bir çözümdür.
 • Endüstriyel atık ısı , herhangi bir pratik kullanıma girmeyen ve kaybolan, boşa harcanan ve çevreye dökülen endüstriyel süreçlerde üretilen enerjidir. Atık ısının geri kazanımı, değerli enerji kaynakları sağlamak ve toplam enerji tüketimini azaltmak için çeşitli atık ısı geri kazanım teknolojileri ile gerçekleştirilebilir.


 • Sistem Gaz giriş ve çıkış sıcaklıkları, su giriş ve çıkış sıcaklıklarını ölçecek, su çıkış sıcaklığına göre klapeyi kontrol edecek şekilde programlanmıştır.

 • Çelik ,demir, gıda ve seramik endüstrilerinde enerji optimizasyonu için ısı geri kazanım fırsatları göz önünde bulundurularak, mevcut uygulama ve prosedürlerin gözden geçirilmesi değerlendirilmektedir.

 • Atık ısı herhangi bir sıcaklıkta reddedilebilir; geleneksel olarak, sıcaklık arttıkça, atık ısının kalitesi ve atık ısı geri kazanım işleminin daha kolay optimizasyonu artar. Bu nedenle, bir işlemden en yüksek potansiyelin maksimum geri kazanılabilir ısısının keşfedilmesi ve atık ısı geri kazanım sisteminden maksimum verimin elde edilmesinin sağlanması önemlidir .

 • Atık ısının türüne ve kaynağına bağlı olarak ve hangi atık ısı geri kazanım sisteminin kullanılabileceğini doğrulamak için, işlemden geri kazanılabilecek ısı miktarını ve derecesini araştırmak önemlidir.

 • Atık ısıyı yakalamak ve geri kazanmak için kullanılan birçok farklı ısı geri kazanım teknolojisi vardır ve bunlar esas olarak atık ısı geri kazanım ünitesi şeklinde enerji geri kazanımlı ısı eşanjörlerinden oluşur. Bu birimler, esas olarak ortak bir atık ısı geri kazanım sistemleri içermektedir.Atık ısı geri kazanım sistemlerinin tümü, bir süreçte potansiyel enerji içeriğiyle ısıyı yakalamak, geri kazanmak ve değiştirmek için aynı prensibe göre çalışır.

 

Emniyet Zincirleri


 • 1 Adet Prosestat

 • 1 adet Termostat

 • 1 Adet Akış Anahtarı

Raporlama


 • İstediğiniz Formatta imza altına alabileceğiniz online olarak anlık ve geçmişe yönelik verilerden üretilen Rapor Sayfaları DataRapor® Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri ile dilediğiniz şekil ve formatta dizayn edilen rapor, tek tuşla saatlik, günlük, haftalık yada aylık bazda hizmetinize sunulur veya sizin belirlediğiniz kişilere otomatik olarak mail atılır.