Ana içeriğin başı

Hidrafor Kontrol

Hidrafor Kontrol

Su basıncının yeterli olmadığı durumlarda şebeke suyunun veya depolardan temin edilen suyun pompalar vasıtasıyla basınçlı bir şekilde transferini sağlayan PLC tabanlı su basınçlandırma sistemleridir.

  • Su basıncının yeterli olmadığı durumlarda şebeke suyunun veya depolardan temin edilen suyun pompalar vasıtasıyla basınçlı bir şekilde transferini sağlayan PLC tabanlı su basınçlandırma sistemleridir.

  • Hidrafor Kontrol Sistemleri;Endustriyel Proseslerde,Yangın Sistemlerinde,Kullanım suları basınçlandırılmasında ,Sulama Tesislerinde kullanılabilir.

  • Tesisteki su ihtiyacı olan en uzak yada en yüksek noktaya ihtiyaç duyulan anlık debiyi verecek şekilde pompa veya pompa grubu otomatik şekilde devreye sokulur.

  • Debinin birden fazla pompa grubu tarafından sağlandıgı tesislerde ihtiyaca göre yeteri kadar pompa grubu otomatik devreye girer.Bu sayede enerji giderleri oldukça düşük seviyelerde tutulur

  • Hidrafor Sistemlerinde pompalar; ihtiyaca göre ON/OFF yada Oransal kontrol prensibi ile çalıştırılabilir.On/OFF Kontrol de Basınç prosestatlarından gelen anahtarlama bilgisine göre pompalar sabit şebeke frekansında çalıştırılır.

  • Oransal Kontrol de ise Frekans Konvertorleri ile pompalar değişken frekanslarda çalıştırılır.Bu sayede enerji tüketimleri minimum a indirilmiş olur.

  • Sisteme entegre Eş yaşlandırma modu sayesinde pompalarda oluşabilecek bakım gereksinimleri en aza indirgenir

  • Uzak mesafelere yada yüksek katlara su temininde,tesisat basınç zonlarına ayrılarak her bir basınç zonunun ihtiyacı ayrı bir hidraforla sağlanabilir.Bu sayede tesisatta olabilecek basınç problemleri önlenmiş olur.