Ana içeriğin başı

Çevre Teknolojileri

Çevre Teknolojileri

Enerji santralleri,petrokimya,kağıt,tekstil,gıda üretim fabrikalarında baca gazı emisyon değerlerinin anlık olarak izlendiği çevre bakanlığı onaylı,bakanlığa entegre yazılımlardır.

SEÖS(Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi)

Enerji santralleri,petrokimya,kağıt,tekstil,gıda üretim fabrikalarında baca gazı emisyon değerlerinin anlık olarak izlendiği çevre bakanlığı onaylı,bakanlığa entegre yazılımlardır.

Sistemin Çalışması;

baca gazından alınan numuneyi ön şartlandırma camı ve coolerdan geçirilerek gaz analizörüne girilir.
Ön şartlandırma ünitesi bacadan gelen gazı yogunlaştırır ve gaz içindeki toz-sıvı partiküllerini silikajel yardımı ile alır.
Cooler ön şartlandırma ünitesinden geçen baca gazını sogutarak gaz analizörüne aktarır ve analizör baca gazı içindeki O2,NO,SO ve NO elementlerini ölçer.
Analizör içinde ölçülen elementler gelişmiş winform yazılımları sayesinde izleme ve geçmişe dönük raporlamalar oluşturulur.
 • SEÖS cihazları endüstriyel tip panolara monte edilerek gelen ölçümler SQL Server veri tabanı na toplanır.Çevre ve şehircilik bakanlığı yönetmeliği gereği toplanan veriler online olarak bakanlığın veri tabanına gönderilir.

 • Sistem hız,toz,sıcaklık,oksijen sensörü eklentisi yapılarak gelişmiş win form uygulamaları ile anlık olarak izlemeye olanak sağlar.

 • Sistemin bakımları periyodik olarak yapılır.Kaçak testleri,Filtre temizliği,silikajel temizliği yapılarak analizörlerin ömrü uzatılmış olur.

 • Selenoid valf kullanılarak otomatik kalibrasyon sağlanmış olur.

 • Sistemde bacadan gelen gazın sıvı miktarı düşürülerek peristaltik pompa yardımı ile dışarı atılır.Bu sayede analizöre su girme olasılığı en az düşürülmüş olur ve analizörün ömrü uzatılır.

 • Sisteme dahil edilen cooler cihazı ile bacadan gelen gazın ısısı düşürülerek analizöre alınır bu sayede gaz analizörü doğru ölçümler kayıt eder.

 • Rutin olarak sistem kontrolleri yapılarak sistem kalibre edilir ve kayıt altına alınan raporlamalar tesis görevlilerine verilir.

 • SEÖS ürünlerinin tamamı KGS-2 VE KGS-3 süreçlerine uyumludur.

 • SEÖS yönetmeliğinde belirtilen maddelerin hepsini kapsamaktadır.


Numune Alma Sistemi

 • a)Yatay bir boru içinde yüksek hızlarda bile toz çökeltileri oluşabileceğinden ve toz dağılımları düzensiz olabileceğinden tozun sürekli ölçülmesi için yatay borular yerine dikey olanlar seçilir.

 • b) Ekstraktif numune alma cihazlarında tepki sürelerinin kısa olmasını sağlamak maksadıyla numune alma yolu mümkün olduğunca kısa tutulur.

 • c) Korozyon, sinerjik etkiler, bileşenlerin reaksiyonları, bozunmaları ve adsorpsiyonları numunenin yapısını etkileyebileceğinden, malzeme ve ölçülen bileşen arasındaki etkileşimlerin önüne geçmek maksadıyla emisyon ölçüm cihazının tüm gaz iletim hatları ve diğer bileşenleri uygun malzemeden yapılır.

 • ç) Numune alma boru çapı ve boyutu, cihazlara yeterli beslemeye imkân verecek akış hızını sağlamak zorundadır. d) Ekstraktif numune alma işleminde gazlar cihaza taşınmadan önce, aerosoller, parçacıklı madde ve diğer bozucu maddeler uzaklaştırılmak zorundadır.

 • e) Ekstraktif numune alma işleminde, gazlar, problar, filtreler ve numune gazını numune gazı soğutucusuna bağlayan hat, ölçülen bileşenin yoğunlaşma noktası sıcaklığının üzerinde olacak şekilde ısıtılır. Isıtmalı hattın, ısıtıcı kontrol ünitesinin verileri sürekli kaydedilir. Hattın ısıtmasında arıza olması durumunda, sistem, numune almayı durduracak şekilde tasarlanır.

 • g) Pompalar, sistemdeki borudan sürekli numune almak için kullanılacak yapıda olmak zorundadır.

 • ğ) Pompa, korozyona dirençli bir metalden yapılmış olmak zorundadır.

 • h) Pompa kapasitesi, analizörlere gerekli akışları, ±%10 sınırları içinde sağlayacak büyüklükte olmak zorundadır

 • ı) Sürekli hız ölçümleri için kullanılan pitot tüpünün sıfır ayarı yapılır ve pitot tüpü, gaz akış yönüne göre 15º’lik bir açıyı aşmayacak şekilde hizalanarak kurulur.

 • i) Sürekli hız ölçümlerinde kullanılan pitot tüpünün kurulumu esnasında türbülanslı akış yönünün belirlenmesi testi yapılarak, baca gazı hız profili çıkartılır.

 • j) Optik ölçüm yöntemleri kullanıldığında, dışarıdan gelen ışığın etkisi ve cihaz montajının sapmasının önlenmesi ile ilgili her türlü özel şart göz önünde bulundurulur.

 • k) Baca çapına bağlı olarak tek ya da çok noktalı pitot tüpü ile hız ölçümleri sürekli olarak izlenir. Çok noktalı pitot tüpü kullanılıyorsa, ortalama hız ölçüm verileri bilgisayara kaydedilir.

 • l) Hız ölçümlerinde pitot tüpü yerine uluslararası kabul edilmiş yöntemlere göre ölçüm yapan cihazlar da kullanılabilir.

 • m) Kütlesel debi hesaplarında düzeltilmesi gerekli olan nem, sürekli olarak izlenerek bilgisayara kaydedilmek zorundadır.

 •  

  Cihaz Seçimi

  SEÖS Tebliği’nin 13.Maddesince;


 • MADDE 13– (1) SEÖS’te kullanılan analizörlerin TS EN 14181 standardı QAL1’e göre onaylanmış, uluslararası kabul görmüş sertifikalandırma kurum/ kuruluşları tarafından sertifikalandırılmış olması zorunludur.
 • (2) SEÖS’te kullanılan analizörlerin performans kriterleri ve test yöntemlerinin TS EN 15267-3 standardına uygun olarak yapılması ve bu standarda göre uluslararası kabul görmüş sertifikalandırma kurum/kuruluşları tarafından sertifikalandırılması zorunludur.
 • (3) SEÖS’te kullanılan analizörlerin TS EN 14181 QAL1’e göre belirsizlik hesaplarının EN ISO 14956 ve/veya TS EN 15267-3 standartlarına göre hesaplanması ve uluslararası kabul görmüş sertifikalandırma kurum/kuruluşları tarafından sertifikalandırılması zorunludur.

 • QAL1: Cihazın sertifikasyonu: Cihaz Üreticisi
  QAL2: Cihazın kalibrasyonu: Yetkili Laboratuvar
  QAL 3: Sıfır ve span kontrolleri: işletme