free bootstrap themes

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

İleri Seviye Otomasyon Uygulamaları

Proses
Otomasyon 
Kazan Otomasyonları
Pompa Otomasyonları
Enerji Verimliliği Otomasyonları

Proses Otomasyonları

Temiz Oda, HVAC, SogukOda, Inkibasyon Sistemleri

Mobirise

Temiz Oda İklimlendirme Sistemleri

Klasik İklimlendirme Sistemlerindeki nem ve sıcaklık kontrolünün yanında, odalardaki hava akış yönünün ve oda basınçlarının da kontrol ve izlemesinin yapıldığı sistemlerdir.Sisteme entegre Scada sisteminin CFR uyumlulugu büyük önem arz etmektedir.

Mobirise

HVAC Havalandırma Kontrol Sistemleri

Tesislerdeki ,taze hava, ısıtma, soğutma ihtiyacı ve nem kontrolünün hepsini veya birini sağlamak için kullanılan ekipman ve terminalleri kontrol eden sistemlerdir.

Mobirise

Soguk Oda Kontrol Sistemleri

Isıya duyarlı ürünlerin üretiminden tüketimine kadar kendi özelliklerini koruyabilmesi ve sağlıklı muhafaza edilmesi için oluşturulan,
Sıcaklık,nem değerlerinin sürekli kontrol ve izlemesinin yapılabildiği PLC tabanlı sistemlerdir.

Mobirise

Inkibasyon Prosesi

İnkübasyon odası (Mayalama odası) Mayalama Gerektiren ürünleri istenilen sıcaklıklara çıkarmak ve mayalanma sıcaklığında tutmak amacı ile kullanılan kontrol,izleme ve raporlama yapabilen sistemlerdir.

Kazan Otomasyonları

Atık Isı, Brülör Kontrollü, Katı Yakıtlı, O2 ve CO Geri Beslemeli Kazan ve Buhar Jenaratörü Kontrol Sistemleri

Mobirise

Atık Isı Kazan Otomasyonu

Atık ısı kazanları;kombine çevrim santrallerinde türbin arkası atık gazlardan tekrar kızgın buhar üreterek buhar türbininde elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılan yada daha düşük kapasiteli türbin ,gaz ve sıvı yakıtlı motorların arkasından elde edilen atık gazlardan (Kojenerasyon) proses ihtiyacı için sıcak su üreten kazanların kontrol sistemleridir.

Mobirise

Gaz/Sıvı Yakıtlı Kazanı Otomasyonları

Birden çok noktalı kazan emniyet zincirleri ile
İşletme basıncı,Buhar sıcaklığı,
Kazan su seviyesi,İletkenlik değeri,Kondens ve Degazör sıcaklığı gibi tüm parametreler PLC ile kontrol edilir.

Mobirise

Katı Yakıtlı Kazan Otomasyonları

Birden çok noktalı kazan emniyet zincirleri ile
İşletme basıncı,Buhar sıcaklığı,
Kazan su seviyesi,İletkenlik değeri,Kondens ve Degazör sıcaklığı gibi tüm parametreler PLC ile kontrol edilir.

Mobirise

Buhar Jeneratörü Otomasyonları

Ani Buhar ihtiyacı olan ve sürekli depolanmış buhar ihtiyacı olmayan tesislerde buhar kazanları yerine buhar jeneratörleri kullanılır.PLC tabanlı kontrol içeren buhar jenaratör kontrol sistemleri ile  prosese özgü çeşitli senaryolar uygulanabilir.

Pompa Otomasyonları

Hidrafor , Susuzlaştırma, Wfi-Wpu Kontrol Sistemleri

Mobirise

Hidrafor Kontrol Sistemleri

Alıcılardan çekilen su miktarına göre pompa ve diğer ekipmanları kontrol eden sistemlerdir

Mobirise

DeWatering ( Susuzlaştırma ) Sistemleri

Altın madeni,kömür ocağı gibi tesislerde yeraltından çıkan suyun tahliyesi ve çalışma ortamının susuzlaştırılması için ihtiyaca göre birden fazla pompa grubuyla su tahliyesinin yapılabildiği PLC tabanlı sistemlerdir.

Mobirise

Hijyenik Su Sistemleri (Wfi - Wpu )

Genelde ilaç ve kimya sanayisinde kullanılan reverse osmoz veya damıtmadan gelen enjeksiyonluk su pompalar vasıtasıyla istenen sıcaklıkta alıcılara iletilir.Sistemde iletkenlik ölçümü yapılarak kirlenen su  drenaj üzerinden tahliye edilir. 

Mobirise

Sıcak Su Kontrol Sistemleri

Kojenerasyon tesisi gibi sıcak su ve buhar ureten  tesislerde, sıcak su ve buhar alıcıya ulaştırılır ve tüketimi sistem otomatik olarak faturalandırır.

Enerji Verimliliği

Ekonomizer, Reküparatör ve Kalorimetre Sistemleri

Mobirise

Ekonomizer Kontrol Sistemleri

Ekonomizer sistemleri baca gazındaki enerjiden faydalanılarak ısı geri kazanım sağlayan sistemlerdir.Pano üzerindeki HMI üzerinden Klapenin konumu,sıcaklık değerleri ve tasarruf edilen enerji miktarı anlık olarak izlenebilmekte , yoğuşma sınırı içinde klape kontrolü sağlanarak ekonomizerlerin daha uzun ömürlü olmaları sağlanmaktadır.

Mobirise

Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri

Atık ısı kazanları;kombine çevrim santrallerinde türbin arkası atık gazlardan tekrar kızgın buhar üreterek buhar türbininde elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılan yada daha düşük kapasiteli türbin ,gaz ve sıvı yakıtlı motorların arkasından elde edilen atık gazlardan (Kojenerasyon) proses ihtiyacı için sıcak su üreten kazanların kontrol sistemleridir.

Mobirise

Kalorimetre Sistemleri

Su giriş ,çıkış değeri ve anlık debi bilgisi ile kalori hesabı yapan sistemlerdir.Kullanıcı dostu operatör paneller yardımıyla anlık,total , debi ve enerji takibi yapılabilir.

Mobirise

O2-CO Trim Kontrol Sistemleri

Oksijen Trim uygulaması kazan sistemlerinde ideal yanma için yakıt ve hava karışımını en uygun kararlılıkta optimizasyonunu sağlayan ve bacadan atılan atık gazın emisyon değerlerini kontrol altında tutan sistemlerdir.

© Copyright 2019 ZakeSoft App - Tüm Hakları Saklıdır